Bấy lâu nay ở Đà Lạt, ngôi biệt thự bỏ hoang trên đèo Prenn thường có bóng ma xuất hiện. Bí ẩn đằng sau ngôi nhà ma này như thế nào?. Có hay không hồn ma cô gái chết oan khốc trở về báo mộng?