Đà Lạt “ngon”.
Đà Lạt đơn giản.
Đà Lạt đơn giản là “ngon”.

Ngon theo nhiều cách, dưới nhiều góc nhìn, mỗi người mỗi kiểu. Ai cũng có một định nghĩa riêng cho mình. Nhưng dù là thế nào thì Đà Lạt cũng có một cái chung rất hay đó là những người yêu Đà Lạt.

ĐÀ LẠT… ĐƠN GIẢN… LÀ ” NGON “